माझी नास्तिकता- माझा धर्म

मी नास्तिक आहे. असे मला नाईलाजाने सांगावे लागत आहे. कारण परीक्षेत जसा योग्य पर्याय निवडा असा प्रश्न असतो त्याच्या उत्तरात शेवटचा पर्याय असतो – ‘वरील पैकी कोणताही नाही’. तसाच माझ्या पुढे प्रश्न होता- ‘तुझा धर्म कोणता?’ त्याला माझ्याकडे तो शेवटचा पर्याय होता – ‘वरील पैकी कोणताही नाही’. भारतीय घटनेने मला तो पर्याय निवडण्याचा अधिकार दिलेला […]

etihasache vyasan

अच्छे दिन – ते आणि हे

रोज सकाळी…. गुड मॉर्निंग… गुड डे…. पण मी कधी मनाला लावून नाही घेत. दर २६ जानेवारीला…. सगळे ‘प्रजा-सत्ताक’ म्हणतात; पण सगळे ‘सत्ताक’ फक्त स्वतःलाच ‘प्रजा’ समजतात. दर १५ ऑगस्टला …. नव्याने स्वतंत्र झाल्याची जाणीव करून देतात; पण माझ्याभोवती तेच कुंपण रचतात. दर ३१ डिसेंबरला…. नवीन वर्ष सुखाचे.. समृद्धीचे… भरभराटीचे…. ; पण मला कधी खरे नाही […]

nem

उत्कांती

एकदा मी एका कार्यक्रमासाठी गावाला गेलो होतो. कार्यक्रम संपायला रात्रीचे 12 वाजले. मी मित्राला, मला स्टेशनवर सोडायची विनंती केली. तो म्हणाला, एक दिवस कामाला नाही गेलास तर काय होईल? तू उद्या सकाळी पुण्याला जा. मी क्षणभर विचार केला व त्याला एक गोष्ट सांगितली, कोणे एके काळी पृथ्वीवर फक्त एकपेशीय जीव (अमिबा) होते. त्यांना अन्न मिळवण्या […]

सुसंवाद

स्वतःशी सुसंवाद असणे हे सर्वात जास्त महत्वाचे आहे. त्यामुळे आपल्यातील अधिक-उणेपणा, स्वभावातील खाचाखोचा आपल्याला माहीत असतात. मग त्या इतरांनी दाखवून दिल्यावर त्याचा राग येत नाही, त्यामुळे इतरांशी संवाद साधणे सोपे जाते. बुद्धी ही जर आपली व्यवस्थापक मानली तर ती इतरांशी संवाद साधत असते. पण जेव्हा ती अहंकाराच्या सल्ल्याने संवाद साधू लागते तेव्हा विसंवाद सुरू होतो. […]